HELP

Některé postupy mohou provádět zásah do OS. Jejich využitím na sebe přebíráte případná rizika :).

How to modify GPT disk by DiskPart?

cmd > DiskPart > list disk > select (for example "select disk 1") > clean
Disk Management > initialize Disk > New Partition....

How to run special apk after startup on Win10/W2k19?

Create .vbs: Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") oShell.Run("notepad.exe") or oShell.Run("""notepad.exe" -par2 -par2 ")

How to allow ping (ICMP) requests on Win10 FW?

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Jak otočit obraz v OS Windows?

stiskněte CTR + ALT + kurzorové šipky podle zvoleného směru

Jak vyřešit problém s dočasným profilem ve Windows?

pravěpodobně vám zůstal záznam po manuálním odstranění profilu - stačí odstranit příslušné v:
HKLM/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/ProfileList

Jak odstanit obrázky uživatelských účtů ve Win10?

V %appdata%\Microsoft\Windows\AccountPictures stačí smazat potřebné...

Jak nastavit MS Word do výchozícho nastavení?

HKCU / Software / Microsoft / Office / 8.0-14.0 / MS Word
vymazat vše potřebné

Symbolické / pevné odkazy, spojení adresářů (pro Win Vista +)

symlink:
mklink /D C:\MyDocs C:\Users\MyDocs

hard link (pouze mezi soubory):
mklink /H C:\MyDocs\file.doc C:\Users\MyDocs\file.doc

junction / spojení adresářů:
mklink /J C:\MyDocs E\Users\MyDocs

Jak skrýt ikonu "Stáhnout si Windows 10"?

regedit > HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade
Hodnota DWORD: ReservationsAllowed = 0

Jak zakázat aktualizaci na Windows 10?

regedit > HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Hodnota DWORD: DisableOSUpgrade = 1

Start menu ve Windows 8 / 8.1 (free software):

http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php

How to change location WSUS at W2k8?

WSUSInstallationDrive: \Server Update Program Files\Microsoft Windows Services\Tools
wsusutil.exe movecontent contentpath logfile [-skipcopy]
Example: wsusutil.exe movecontent D:\WSUS D:\move.log

Vypnutí automatického restartu PC (Win7/8/8.1) po instalaci aktualizací

gpedit.msc > Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Windows Update > Zakázat automatické restartování v případě přihlášených uživatelů pro instalaci naplánovaných aktualizací > povolit

Spuštění stavu nouze ve Windows 8/8.1?

Před přihlášením do systému stisknout a držet klávesu SHIFT, v menu v možnostech zvolit restartovat. Po zobrazení modrobílého výběru pustit shift, kliknout na potíže > upřesnit možnosti > nastavení spouštění. Následně kliknout na restartovat při držení klávesy shift. Po restartu stisknout již klasicky F8...

Jak odstranit ikony rezervace upgrade Windows 10?

1) odinstalace update KB3035583

2) nebo start > Plánovač úloh > Knihovna plánovače úloh / Microsoft / Windows / Setup / gwx - všechny úlohy nastavit na zakázáno (launchtrayprocess, refreshgwxconfig,...) > restart PC

Jak odinstalovat nebo odebrat aplikaci Internet Explorer 8?

WinXP, Win Serv 2003: %windir%\ie8\spuninst\spuninst.exe

Win Vista, Win Serv 2008: FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-8*.mum /c "cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart"

Jak ve Windows XP odinstalovat aplikaci Windows Messenger 4.0

Win XP Prof: RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Při pokusu o otevření nebo uložení e-mailové přílohy v aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva, že nelze vytvořit soubor

MS Outlook 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security\OutlookSecureTempFolder

MS Outlook 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security\, konfigurovat OutlookSecureTempFolder

Oprava poškozených datových souborů aplikace Outlook

Scanpst.exe: \Program Files\Microsoft Office\OFFICExx

Jak zjistit MAC adresu u telefonu s OS Symbian 3rd?

*#62209526#

Neprivilegovaný účet - nastavení času

WinXPcz - gpedit.msc: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Nastavení uživatelských práv\Změnit systémový čas -> a přidat uživatele nebo skupinu "Users"

WinXPEn - gpedit.msc: CompConf\Windows settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment\Change system time [config user]"

Odinstalace programu jako administrator

runas /user:administrator (cmd, explorer.exe) appwiz.cpl

Vypnout nucený restart Windows

spustit davku (.bat) s timto obsahem:
regsvr32 /s wuapi.dll
regsvr32 /s wuaueng1.dll
regsvr32 /s wuaueng.dll
regsvr32 /s wucltui.dll
regsvr32 /s wups.dll
regsvr32 /s wups2.dll
regsvr32 /s wuweb.dll

Změna portu RDP

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
default RDP port: 3389

Problém s indexem (soubory na disku, obsah programu Outlook,...)

Win 7 & Win Vista: Start > "indexovani" > Možnosti indexovaní > Upřesnit > Znovu sestavit
Win XP: Start > Ovládací panely > Možnosti indexování >Upřesnit > Znovu sestavit (index)
Nejpoužívanější IT zkratky

Základní klávesové zkratky a příkazy:

 • Win+R Win+E, Win+D
 • ipconfig /all /release / renew
 • Win+Break, sysdm.cpl .. vlastnosti systému
 • CTRL+Shift+Esc .. správce úloh
 • mstsc .. RDP
 • msconfig .. config sys
 • mspaint, calc, winword, excel .. aplikace
 • drivers, regedit, netstat, runas, telnet, gpedit.msc, dxdiag
 • hdwwiz.cpl .. přidání/odebraní HW
 • appwiz.cpl .. přidání/odebraní SW
 • netplwiz .. uživatelské účty
 • timedate.cpl ..datum a čas
 • services.msc ..služby (local)
 • netstat -a (bn, |find "co_hledáme")
 • net use (view, /?)

Utility pro opravu / diagnostiku SW/HW: